Instalacje przewoblodzeniowe

Instalacje przeciwoblodzeniowe DEVI które oferujemy mogą być instalowane:

  • na dachach
  • w rynnach
  • w rurach spustowych

mają one na celu niedopuszczenie do tworzenia się sopli lodowych zagrażających bezpieczeństwu oraz niszczeniu elewacji budynku.

Instalacje przeciwoblodzeniowe DEVI mogą być stosowane jako systemy gruntowe dotyczy to między innymi:

  • podjazdów do garaży
  • parkingów
  • chodników
  • schodów zewnętrznych
  • rurociągów

zapewniających bezpieczne poruszanie się samochodów i ludzi.

Instalacje przeciwoblodzeniowe montujemy przy użyciu materiałów firmy DEVI. Działanie ich jest w pełni automatycze. Sterowanie rejestruje warunki temperaturowe i wilgotnościowe za pomocą czujników Devireg 850III, zapewniają zużycie jedynie absolutnego minimum energii koniecznej do uzyskania optymalnych rezultatów.