Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to nasza pasja i podstawowy profil działania naszej firmy.

Oferujemy Państwu szeroki i kompleksowy zakres usług elektroinstalacyjnych, dostosowanych do Waszych indywidualnych  potrzeb między innymi:

 • instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym
 • modernizacje i remonty istniejących instalacji elektrycznych
 • montaż i modernizacje wewnętrznych linii zasilających WLZ
 • instalacje elektryczne w budownictwie przemysłowym
 • usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych
 • instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej (sklepy, biura, szkoły)
 • konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych
 • prefabrykacja, montaż oraz wymiana rozdzielnic i szaf sterowniczych niskiego napięcia
 • instalacje oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED
 • instalacje typu inteligentny budynek
 • montaż sterownia i automatyki
 • fachowe doradztwo techniczne
 • dostawa materiałów i urządzeń
 • przeglądy i diagnostyka instalacji elektrycznych
 • podłączanie urządzeń AGD do instalacji elektrycznej (kuchenne płyty ceramiczne, płyty indukcyjne itp.)

Uzupełnieniem wyżej wymienionej oferty jest wykonie pomiarów instalacji elektrycznych takich jak:

 • pomiary i badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji oraz badanie stanu izolacji
 • pomiary impedancji pętli zwarcia i rezystancji uziemienia
 • pomiary i badania wyłączników różnicowo-prądowych
 • sprawdzanie kolejności faz w obwodach trójfazowych
 • pomiar obciążeń obwodów i linii zasilających
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • sporządzanie dokumentacji i protokołów z pomiarów